ФСТ представил свои работы на фестивале «На грани» 2021