ФСТ представит свои работы на фестивале «На грани»